Nyheder i slam sagen

Klimabevægelsen får fri proces i sag om Lynetteholm
[21. oktober 2021] Civilstyrelsen har bevilget fri proces til Klimabevægelsen i sag om Lynetteholm. Klimabevægelsen rejser sag mod Transportministeriet om den salami taktik, som ministeriet har anvendt i forbindelse med de vvm undersøgelser, som finde sted forud for sådanne projekter. “Man har altså skåret projektet op i delelementer og nøjes med kun at tage nogle få dele, som man har miljøvurderet. Det mener jeg ikke er foreneligt med de regler, der er,” lød det i marts til DR fra Peter Pagh, der er professor i miljøret på Københavns Universitet. Klimabevægelsen kræver, at retssagen får opsættende virkning på igangsættelsen af Lynetteholm projektet.
Læs mere her:
BT: Ny afgørelse i dramaet om gigantbyggeri: Nu hives ministeren i retten
DR: Klimabevægelse sagsøger staten for øen Lynetteholm: Vi er bange for, at man ikke kan trække i land

Foredrag om havmiljø i Køge Bugt
[15. oktober 2021] På Danmarks Naturfredningsforenings årsmøde i Køge den 25. november holder marinbiolog Michael Olesen, Rambøll, tidl. Københavns Universitet, et foredrag om Køge Bugts havnatur. Skal vi lave stenrev? Hvad er det særlige ved Køge Bugt? Hvordan kan vi opleve den?
Det sker på Strandvejen 40 i Køge fra kl. 19.00. Alle er velkomne.

Fælles Front mod slam i Køge Bugt
[15. oktober 2021] Hør Radio Køges interview med Mette Jorsø, 2. viceborgmester i Køge.
Klik her

Besøg hos ministeren – Vi blev talt ned til
[14. oktober 2021] Tirsdag den 12. oktober var borgmester Anette Mortensen, Venstre, (Stevns), viceborgmester Mette Jorsø, Radikale Venstre, (Køge), borgmester Niels Hörup, Venstre, (Solrød) og borgmester Pernille Beckmann, Venstre, (Greve) til møde med transportminister Benny Engelbrecht for at drøfte dumpningen af forurenet slam i Køge Bugt. I mødet deltog også direktør for By og Havn, Anne Skovbro og diverse embedsfolk. By og Havn er det udviklingsselskab, som skal udvikle Lynetteholmen. Selskabet ejes 95 pct. af Københavns kommune og 5 pct. af staten.

Anette Mortensen er ikke blevet mere tryg i forhold til påvirkningen af havmiljø og dyreliv efter mødet, og alle borgmestre udtrykker deres bekymring for virkninger på strande, turisme og fiskeri i Køge Bugt. Anette Mortensen fortæller, at Stevns kommune arbejder med reduktion af udledning af kvælstof i havmiljøet. Dumpningsprojektet vil påføre Køge Bugt betydelige mængder kvælstof, som er direkte ødelæggende for livet i havet.
Mette Jorsø fortæller, at direktør Anne Skovbro flere gange gav udtryk for, at der jo blot var tale om at flytte noget havbund fra et sted til et andet. Hun er chokeret over, at alle klagemuligheder er blevet afskåret, og at transportministeren har indskrænket den kreds, der er blevet hørt om projektet betydeligt i forhold, hvad der er normalt med sådanne projekter. Mette Jorsø oplevede mødet som afviklet i en meget arrogant tone, hvor ministeren og embedsfolkene ikke ønskede at drøfte de alternativer, der findes til en dumpning.
På mødet erkendte transportminister Benny Engelbrecht, at kommunerne ikke har været informeret tids nok om det store projekt. Transportministeriet vil nu holde et informationsmøde med de fire byråd.
De fire borgmestre afleverede en række skriftlige spørgsmål, som vil blive besvaret.
(Besøget er dækket udtømmende i Dagbladet den 13. oktober)

17 Sjællandske kommuner advarer om mangelfuldt projekt
[14. oktober 2021] De 17 kommuner i Region Sjælland har i et høringssvar til transportministeren advaret om de miljømæssige konsekvenser af Lynetteholm projektet grundet dumpningen af slam i Køge Bugt, råstofindvinding i land og på havet samt den omfattende transport af overskudsjord. Kommunerne hæfter sig ved, at staten i en tid, hvor biodiversiteten er under pres, ikke sikrer bedre prøvelse og tilsyn. Borgmester Niels Hörup siger: “Man løser ikke ikke et miljøproblem ved at flytte problemet et andet sted hen. Det skaber blot et andet miljøproblem”.
De 17 kommuner opfordrer kraftigt til, at den administrative prøvelsesadgang genindsættes, så projektet, der kan medføre uoprettelige skader på havmiljøet og vores arter bliver underlagt en grundigere prøvelse.
(Kilde: Dagbladet 13. oktober)