Velkommen til Grundejerforeningen Lemgaarden

Læs mere
Læs mere

Stevns repræsentation ved Kystens Parlament den 17. september sagde nej til dumpning af slam i Køge Bugt
[18. september 2021] Mogens Haugaard (Nyt Stevns), Sejer Folke (Enhedslisten) og Johs Chr Johansen (Grundejerforeningen Lemgaarden/Fritidshusejernes Landsforening) deltog i Kystens Parlament den 17. september i Altingets gård i København. Her var der lejlighed til at forelægge konsekvenserne af dumpning af 2.3 mio. kubikmeter slam fra Lynetteholm projektet i Køge Bugt – Konsekvenser, der rammer badestrande, fiskeriet, turismen, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område. De stevnske repræsentanter havde dialog med miljøminister Lea Wermelin og sikrede, at ministeren blev oplyst om konsekvenserne. Læs mere i den pjece, præsentation og pressemeddelelse, der er udarbejdet i anledning af arrangementet, samt i Dagbladets omtale den 18. september og Stevnsbladets omtale den 22. september. Du kan se billeder fra Kystens Parlament under menupunktet Galleri.

Se alt om dumping af slam i Køge Bugt
Du finder en samlet fremstilling og alle materialer, links til artikler og tv-indslag samt rapporter om dumpningen af slam i Køge Bugt ved at klikke på linket til venstre – Dumpning af 2.3 mio. kubikmeter slam i Køge Bugt. Denne side vil løbende blive opdateret.

Nyhedsoversigten dækker det aktuelle foreningsår,
som går fra 1. juli til 30. juni.

Nyheder fra tidligere år kan læses under menupunktet Om Lemgaarden