Velkommen til Grundejerforeningen Lemgaarden

Nyheder
– klik på billederne for stor udgave

Årets første badevandsmåling
[28. maj  2024] Så foreligger resultatet af årets første badevandsmåling. En medarbejder fra Eurofins laboratoriet besøgte badestrande på Sydsjælland og den 24. maj om formiddagen blev der taget prøver bl.a. udfor Ved Lunden. Prøven tages ved en vanddybde på en meter og det kontrolleres om vandet er fri for alger og har en sigtbarhed på på en meters dybde. Ved prøven kontrolleres mængden af E. coli bakterier. E. coli bruges som indikatorbakterie for at konstatere, om ekskrementer har forurenet fødevarer, drikkevand og badevand. Der må ikke forekomme E. coli i drikkevand (0 i 200 ml). I badevandssæsonen må der i højst 5 % af tiden være mere end 1000 E. coli pr. 100 ml og i nogle tilfælde skærpes kravene til 100 E. coli pr. 100 ml. (Kilde: lex.dk).  Prøven viste, at der den 24. maj kl. 11.25 var mindre en end 15 E. coli bakterier pr. 100 ml. vand ud for Ved Lunden.

Badevandet kontrolleres ugentligt i hele badesæsonen (juni, juli og august). Du kan altid finde de nyeste badevandsmålinger under menupunktet Service.

Andefamilie på vej til stranden
[24. maj  2024] En solrig fredag eftermiddag vovede denne andefamilie sig ned af Lendrumvej og hen af Kystvejen på vej til stranden. De voksne ænder gjorde deres bedste for at holde sammen på flokken, men de små synes, det var passende at sprede sig over hele vejbredden. Bilisterne viste fornødent hensyn og holdt pænt tilbage indtil familien And havde fundet en strandgrund uden plankeværk, så familien kunne smutte på stranden og få en dukkert. Rap.

Arbejdsgrupper om kystsikring i gang
[20. maj  2024] På borgermødet om kystsikring den 19. marts 2024, hvor ca. 500 interesserede deltog, oplyste Stevns kommunes repræsentanter, at der ville blive  nedsat fem arbejdsgrupper og et dialogforum, der i maj og juni skal drøfte planerne for kystbeskyttelse, bidragsfordelingen og organisationen for et kommende kystbeskyttelseslag. Deltagerne til arbejdsgrupperne er nu udpeget, og arbejdet er så småt gået i gang. Arbejdet skal munde ud i et samlet notat med arbejdsgruppernes overvejelser og anbefalinger til den videre politiske proces. Proces modellen er vist på billedet til venstre. Klik på billedet for stor udgave.
Stevns kommune og Strøby området er ikke det eneste sted langs Køge Bugt, hvor denne type af processer finder sted. I en artikel i Jyllands-Posten den 29. januar 2024 “Vildt vejr udløser blæst om store klimaprojekter”, kommenterer seniorrådgiver Marianne Skov fra Rambøll processerne således: “Man er 100 pct. sikkert ikke enige. Man kæmper om alt, fra hvor sikringen skal placeres, til hvilken type kystsikring og højde man skal vælge – og ikke mindst hvem der skal betale hvad”.

Arbejdsgrundlaget og deltagerlisten for de fem arbejdsgrupper er samlet i et dokument, der kan ses i dokumentarkivet på siden Beskyttelse mod vandet – søg selv og arkiv . På siden finder du også grafiske fremstillinger af forskellige kystsikringstyper. I dokumentarkivet finder du udover dokumentet om arbejdsgrupperne også præsentationerne fra borgermødet den 19. marts. Se i mappen >Stevns – Beskyttelse mod vandet – nyhedsbreve, mødenotater og præsentationer i datoorden<

Velkommen til naboerne
[17. maj  2024] Lemgaardens nabo mod øst, Lendrumgaard, blev hårdt ramt af stormfloden i oktober 2023. Store dele af strandgrunden endte i havet, hvilket vanskeliggør udsætningen af badebro i denne sommer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at tilbyde naboerne at benytte Lemgaardens badebro og strandfaciliteter indtil der findes en løsning.

Statsvej igen – igen
[17. maj  2024] Der afholdes informationsmøde om planerne for en statsvej til aflastning af Køge bys trafikproblemer og hurtigere forbindelse mellem Stevns og motorvejene  den 3. juni kl 19 – 21 i Ravnsborghallen. Det er Køge og Stevns kommuner, der indbyder til informationsmødet, hvor der vil være mulighed for dialog med teknikere og politikere.  Læs mere om informationsmødet på stevns.dk, hvor der også kan foretages tilmelding til mødet.

Broen er ude – sommeren er kommet
[29. april  2024] Efter en april måned med den største mængde nedbør i de 150 år, der er målinger fra, kom badebroen ud lørdag den 27. april. Trods en havbund, der var en smule besværlig, grundet aflejringer af sand og sten efter stormfloden i oktober 2023, gik det rask med at få broen ud. Klokken 12.30 kunne broholdet sætte sig til frokostbordet og nyde de velgrillede pølser.
Og siden da har vejret været strålende. Så nu ved vi det. Sæt badebroen – så kommer sommeren.!

Kystbeskyttelse – rekordtilmelding til borgermøde
[18. marts 2024] Der er i skrivende stund tilmeldt 460 til borgermødet om fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads den 19. marts kl. 18.30 – 21.00 i Strøby Idrætscenter, Hal 1, Lendrumvej 3.
Programmet for borgermødet kan læses her.
Borgermødet kan følges på video ved hjælp af computer eller telefon på Teams – klik på denne adresse: Følg mødet online via Teams 

Solgårdsparken i øret
[15. marts 2024] Mandag den 18. marts åbner et nyt tilbud i Solgårdsparken. Anne Rosell Holt fra Strøby Egede, er dykket ned i Solgårdens og Danmarks historie og har samlet det hele i syv lydfortællinger, som besøgende i Solgårdsparken kan opleve på mobiltelefonen. Den besøgende kan stå på Ørneterrassen og høre om forfatterinden Karen Bramson, der lod Solgården bygge i år 1904, høre om livet i den herskabelige sommerbolig og forestille sig udsigten fra Ørneterrassen, der dengang befandt sig ti meter over den nuværende placering. Herfra kan der fortsættes til kæmpeegen, hvor der fortælles om egetræets udvikling og egens betydning i danmarkshistorien. I parken helt nede ved Tryggevælde å er der mulighed for at vælge fortællinger om Tryggevælde Ådal og de røde pavilloners historie.
Det hele foregår som podcast til mobiltelefonen. På parkeringspladsen ved indgangen til parken findes en oversigtstavle, samt en boks med en lille folder. På tavlen og i folderen findes en instruktion og et kort over de steder i Solgårdsparken, hvor fortællingerne udspiller sig. Vel fremme ved stedet, benyttes mobiltelefonen til at aflæse en opsat QR-kode, og så begynder fortællingen. Det er gratis at lytte med. Læs mere her.

Billedet viser situationen på Kystvejen Ved Lunden om morgenen den 21. oktober efter stormfloden.

Borgermøde om kystbeskyttelse 19. marts
[26. februar 2024] Stevns kommune indbyder til borgermøde om fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads den 19. marts kl. 18.30 – 21.00 i Strøby Idrætscenter, Hal 1, Lendrumvej 3.
I indbydelsen skriver Stevns kommune: “Formålet med mødet er at præsentere ejere af fast ejendom for  principper for bidragsfordeling for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Vi vil også orientere om den videre proces for fælles kystbeskyttelse af området, herunder om de tekniske løsninger og om bidragsfordeling.”. Programmet for borgermødet kan læses her.
Øvrige dokumenter om kystsikringsprojektet findes i dokumentarkivet på siden Beskyttelse mod vandet – søg selv og arkiv
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 14. marts via Stevns kommunes hjemmeside. Klik her.
Mødet kan også følges online. Stevns kommune vil oplyse om link til online adgangen på stevns.dk

Affaldsregulativet er taget af dagsordenen
[14. februar 2024, kl. 10.02] Stevns kommune oplyser, at sagen vedrørende affaldsregulativet er taget af dagsordenen på kommunalbestyrelsens møde den 15. februar. Sagen er sendt tilbage til Plan-, Miljø- og Teknikudvalget og Stevns kommune vil indbyde repræsentanter for de 15 grundejerforeninger ved Strøby Strand og andre lignende foreninger på Stevns til drøftelser vedrørende affaldsordningen.
Læs mere på lemgaarden.dk/affaldsregulativ

Klip fra dagsordenen for Plan-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 6. februar 2024

15 grundejerforeninger ved Strøby strand siger Nej Tak til affaldsregulativ
[7. februar 2024] Repræsentanter fra 15 grundejerforeninger ved Strøby Strand mødtes onsdag aften den 7. februar for at gennemgå og drøfte Stevns kommunes forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald. Det foreslåede affaldsregulativ indeholder bestemmelser om, at alle blinde veje over 50 meter skal indrettes med vendepladser, og at indkørslerne til ejendommene skal udstyres med fast belægning (fliser eller asfalt). Der var til mødet udarbejdet et estimat over over omkostningerne til disse tiltag. Estimatet viser, at såvel kommunekassen som grundejernes kasser rammes af udgifter til ekspropriation af privat ejendom og omkostninger til anlæg af vendepladser. Grundejerforeningerne har opgjort antallet af berørte blinde veje i Strøby Strand området til 60, og de samlede udgifter i Strøby Strand området opgøres i grundejerforeningernes beregninger til over 22 mio. kr. (122.000 til ekspropriation af jord og 255.000 til anlæg pr. vendeplads).
Læs mere og se grundejerforeningernes udtalelse og omkostningsestimat under menupunktet Affaldsregulativ.

Beslutning om nordlig Stevnsvej udsat
[18. december 2023] På Stevns kommunalbestyrelses møde den 14. december blev det baggrund af en henvendelse fra Køges borgmester besluttet at udsætte beslutning om  hvilken anbefaling, Stevns skal fremkomme med vedrørende placeringen af en statsvej fra motorvejssystemet til Stevns. Forinden beslutningen tilkendegav følgende partier Konservative, Nye Borgerlige, SF, Socialdemokratiet og Venstre på kommunalbestyrelsesmødet, at de støtter en nordlig linjeføringer. Nyt Stevns undlod at tilkendegive gruppens holdning. Der var afbud fra Enhedslisten. Referatet kan læses her. Video fra mødet kan ses her.

Stormflodsskaderne er nu opgjort –
– læs en samlet beretning om stormfloden 20. – 21. oktober
[18. december 2023] Forvaltningen i Stevns kommune har nu med udgangen af november opgjort  de samlede kommunale omkostninger til 5,3 mio. kr.
Det og meget mere kan der læses om i en samlet beretning om stormfloden den 20. – 21. oktober. Beretningen indeholder en øjenvidneberetning fra stormflodsnatten og billeder fra optakten i løbet af torsdagen, fra stormen fredag og fra dagene efter. Der er endvidere historiske tilbageblik på tidligere stormhændelser. Beretningen kan ses her

Statsvej til Stevns
[12. november 2023] Onsdag den 15. november er der debatmøde i Herfølge Hallen om linjeføringen for en kommende statsvej til Stevns. Udgangspunktet for debatten er den screening af muligheder for en kommende statsvej, som Vejdirektoratet udsendte i foråret. Du finder vejdirektoratets screening under Dokumenter i mappen Trafikplaner og -diskussioner af betydning for Strøby området. Vejdirektoratet og Trafikministeriet har bedt Stevns og Køge kommuner om at komme med indstilling til valg af linjeføring inden det nye år. Flertalsgruppen i Stevns kommunalbestyrelse erklærede sig i Dagbladet den 11. november som tilhængere af en nordlig linjeføring fra Sydmotorvejen nord om Herfølge og Egøje via Billesborgvej til Strandvejen (vej 261).
Læs mere om tid og sted for debatmødet i kalenderen.

15 grundejerforeninger siger: Nej tak til 55 ton på vejene
[2. november 2023] Ifølge et forslag til nyt affaldsregulativ, som Stevns kommune sendte i høring umiddelbart før efterårsferien, skal vejene på Stevns i fremtiden kunne klare 55 ton, og for at de store skraldebiler skal kunne vende, skal blinde veje over 50 meters længde indrettes med vendepladser. Disse og andre krav fremgår af forslaget, som også indeholder nye krav til underlag i de indkørsler, hvor mange af skraldespandene står. Der er dertil regler om håndtering og ansvar for røde miljøkasser med farligt affald, hvor det er husejerens pligt at sikre, at uvedkommende ikke kommer i kontakt med affaldet.
I et høringssvar har 15 grundejerforeninger ved Strøby strand gjort indsigelse mod forslaget. Foreningerne påpeger, at områdets veje ikke er indrettet til lastbiler på 55 ton, samt at der i området er 60 blinde veje, hvor der i givet fald skal eksproprieres ejendomme, hvis der skal indrettes vendepladser.
Du kan læse de 15 grundejerforeningers høringssvar og forslaget til nyt affaldsregulativ og adgangsveje under menupunktet Affaldsregulativ

Vores synspunkter om postomdeling er hørt – postkassen bliver på sin plads
[24. oktober 2023] I august sendte Grundejerforeningerne Lemgaarden og Tammoseholm et fælles høringssvar til Trafikstyrelsen, hvor grundejerforeningerne sagde fra overfor forslaget til en ændring af postloven, der ville tvinge grundejerne til at opsætte centrale brevkasseanlæg. I høringssvaret blev det påvist, at besparelserne for postomdelings firmaerne ville være ubetydelige, men omkostningerne for grundejerforeningerne, der skulle bekoste de centrale anlæg, ville blive ganske store. Endvidere slog høringssvaret fast, at en konsekvens af ændringen måtte forventes at blive en øget CO2 udlening. Mange andre grundejerforeninger har i høringssvar protesteret mod lovforslaget. Nu er ændringerne i postloven vedtaget, og i § 8 stk. 3 1. punktum har fået denne ordlyd: “Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg”. Loven træder i kraft den 1. januar 2024.  De mange høringssvar og politikernes overvejelser under behandlingen af lovforslaget kan ses på Folketingets hjemmeside. (Historien er opdateret med den endelige vedtagelse af loven den 12. december 2023.)

Igangsættelse af kystsikringsprojekt vedtaget
[22. september 2023] En enig kommunalbestyrelse har vedtaget igangsættelse af processen med kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1 a
Læs mere om beslutningen under Beskyttelse mod vandet – Nyheder og kommentarer.

Broen på land for vinteren
[9. september 2023] Lørdag formiddag mødtes 18 friske møer og raske svende i dejligt solskin og stille vejr. I løbet af en time og 30 minutter var Lemgaardens badebro på land, og der var ryddet op på stranden. Derefter var der som vanligt grillpølser og kartoffelsalat. Efter opfordring fra de mange, der begynder morgenen med et havbad, bliver den lille bådebro ude et par uger endnu.

Havets folkemøde – sammen passer vi på Køge Bugt
[9. september 2023] Om eftermiddagen løb Havets Folkemøde af stablen på Køge nordstrand. Temaet var tilstanden i Køge Bugt. På mødet nævnte flere talere de politiske løfter om en bedre tilstand i Øresund, og de påpegede at de mange løfter og visioner om en marin natur nationalpark tilsyneladende begrænsede sig til Øresunds nordlige del. Den sydlige del af Øresund, som omfatter Køge Bugt, ses som et råstoflager og en affaldsplads. Om den netop offentliggjorte havplan for Danmark sagde Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. – Den plan kommer ikke til at genoprette havmiljøet overhovedet. Begynd med at fastlægge, hvordan vores havmiljø skal være, og hvad det kan tåle -.

Arrangørerne af Havets Folkemøde er bl.a. de syv Køge Bugt kommuner, der efter den brede folkelige protest mod dumpning af giftigt slam fra Lynetteholm byggeriet i Køge Bugt, fandt hinanden i et samarbejde om at sikre havmiljøet i Køge Bugt. Det sker i Køge Bugt Alliancen, hvor følgende kan nævnes fra målsætningen: “Køge Bugt har betydning for det liv, der leves i kommunerne, og alle syv kommuner er optaget af den diversitet og det dyreliv, der findes i bugten. Køge Bugt er blandt andet hjemsted for sjældne dyrearter, som østersømarsvinet, og planter, som bl.a. ålegræs. Naturen har en værdi i sig selv, men den er også væsentlig for menneskers trivsel og mentale sundhed”.
Læs om Køge Bugt Alliancen her: Sammen passer vi på Køge Bugt.

Referat generalforsamling – broindtagning 9. september
[27. august 2023] Så foreligger referatet fra generalforsamlingen. Læs om kystsikring, planerne om statsvej fra motorvejen til Stevns, indsatsen for at bringe miljøet i Køge bugt på rette spor og om grundejerforeningens indsigelse mod den planlagte forringelse af postomdelingen i sommerhusområder. Generalforsamlingen betød også nyvalg. Jan Kjærsgaard Sørensen er ny kasserer, Kathrine Løndal er nyt bestyrelsesmedlem og Line Westberg er ny suppleant i bestyrelsen. Referatet kan ses under menupunktet Dokumenter.
På billedet til venstre ses: Dirigenten Else Beth Trautner, formand Johs Chr Johansen og sekretær Mia Turch.
Husk at der er broindtagning den 9. september kl. 10. Se det udsendte nyhedsbrev.

Da vandet blev grønt
[21. august 2023] Den 20. august drev en grøn bræmme (foto til venstre) langs kysten.
Det var andemad fra Tryggevælde å.

Læs om andemad og se flere billeder under menupunktet Galleri

Kystbeskyttelse – se høringssvar og revideret strategiforslag
[16. august 2023] Nu foreligger høringssvarene vedrørende strategiforslaget til kystbeskyttelse ved Strøby strand. Blandt de 160 høringssvar er der en overvægt af svar, der bakker om behovet for en fælles strategi for kystbeskyttelse. Høringssvarene og den hvidbog, der samler og kommenterer høringssvarene blev behandlet sammen ændringsforslag til strategien på Plan, Miljø og Teknik udvalgets møde den 15. august. Se referatet med links til høringssvar, hvidbog og ændringer til strategiforslag her. Vælg punkt 316.

Nyhedsoversigten dækker det aktuelle foreningsår – 1. juli til 30. juni.
Nyheder fra tidligere år kan læses under menupunktet Om Lemgaarden 

Nyheder fra
BOLIUS