Beskyttelse mod vandet – nyheder og kommentarer

200 høringssvar om strategi for beskyttelse mod vandet
[9. februar 2023] Der er indkommet ca. 200 høringssvar vedrørende strategien for det store projekt om beskyttelse mod vandet, der skal sikre Strøby Egede og Strøby Ladeplads området mod oversvømmelse, erosion og andre skader forårsaget af vand udefra (havet), indefra (åen), ovenfra (regnen) eller nedefra (stigende grundvand) som følge af klimaforandringer. Omkring 30 af svarene er fra foreninger.
Høringssvarene behandles i kommunens forvaltning, der udarbejder en hvidbog med et systematisk overblik over høringssvarene. Det forventes, at strategiforslaget og høringssvarene behandles på møder i Plan-, Miljø-, og Teknikudvalget og kommunalbestyrelsen i løbet af april.

Tilskud på 26.6 mio. kr. sætter gang i Køges digeprojekt
[25. januar 2023] Køge dige projektet tages ud af mølposen efter pause på grund af inflationskrisen efter statstilskud på 26.6 mio. kr. Det oplyser borgmester Marie Stærke (S) til Dagbladet, og siger – Det rykker Køge dige milevidt op på listen over de projekter, vi skal prioritere -. Tidligere formand formand for Køges Teknik- og Miljøudvalg, Mette Jorsø (R), er af samme opfattelse, – Det må være som andre puljemidler, de skal sættes i værk med det samme -.
Køge Dige skal sikre det lavtliggende område i og omkring Køge med et 11 km langt dige fra Skensved å i nord til Vedskølle å i syd op til kote 2,8, så hverdagen kan fortsætte som hidtil, hvis der kommer en stormflod. Diget skal sikre, at infrastruktur som kloakker, vand og el, samt byens handelsliv, institutioner og virksomheder fortsat kan fungere og værdier for op mod fire mia. kr. i kystnære områder beskyttes.
I en kommentar siger formanden for Stevns Plan-, Miljø- og Teknikudvalg, Flemming Petersen (V) til lemgaarden.dk: – Vandet respekterer ikke kommunegrænser, beskyttelsen af Strøby Egede og Strøby Ladeplads skal ske i samme takt. Den strategi, der pt. er høring foreslår beskyttelse i samme niveau som i Køge. Tingene hænger sammen, hvis der kommer en voldsom stormflod nytter det ikke, hvis kun en del af kysten er beskyttet -.
Der kan læses mere om Køge dige her.

Puljemidler rækker ikke. Accepter vi ikke kan redde alt, siger professor til DR
[24. januar 2023] I TV Avisen og på dr.dk omtales støtten på 150 mio. kr. fra en statslig pulje til ti kystbeskyttelsesprojekter. I den anledning udtaler professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU, at der er behov for mange flere penge, hvis de danske kyster skal sikres tilfredsstillende. Karsten Arnbjerg-Nielsen efterlyser en national strategi, så de rigtige beslutninger træffes. Han mener bl.a., at der er områder, hvor der ikke bør gives tilladelse til byggeri, at der er bebyggede områder, der i fremtiden må opgives, og at det næppe kan forventes, at en kommune magter at træffe beslutning om at lade en del af kommunen forsvinde.
Artiklen på dr.dk kan læses her.

Ti projekter deler rekordstor statslig pulje på 150 mio. kroner til kystbeskyttelse
[24. januar 2023] Den statslige pulje til kystbeskyttelse har uddelt støtte til 10 ud af 17 projekter, der har søgt om at få del i puljen til kystbeskyttelsesprojekter. Det oplyser miljøministeren i en pressemeddelelse.
I nærområdet modtager Køge kommune 26 mio. kr og Dragør 37 mio. kr. til digeprojekter, der skal beskytte de to byområder mod oversvømmelse og erosion som følge af havstigninger og voldsommere storme, der hidrører fra den globale opvarmning. Puljemidlerne supplerer de midler, som betales af de lokale lodsejere.
Pressemeddelelsen fra miljøministeren kan læses her.

Indslag på TV2 Øst – beboere vil ikke betale for kystbeskyttelse
[20. januar 2023] TV2 Øst bragte den 19. januar et indslag med nogle beboere fra Strøby Egede, der ikke vil betale for kystsikringen, men at det i stedet bør være kommunen, der betaler. Formanden for Stevns kommune Plan-, Miljø- og Teknik udvalg, Flemming Petersen (V) forklarede i indslaget, at lovgivningen er således indrettet, at det er de lodsejere, der drager nytte af projektet, der skal betale.
Indslaget fra TV2 Øst oplyser ikke, at projektet på nuværende stade er et udkast til en strategi, der først skal vedtages, før selve beskyttelsesopgaven kan sendes i udbud. Der er således ikke truffet beslutninger, der præcist viser, hvem der skal betale, og hvad det skal koste. Indslaget fra TV2 Øst kan ses og læses her.

Tema om Beskyttelse mod vandet åbner på lemgaarden.dk
[28. december 2022] En omfattende dækning af projektet om beskyttelse mod vandet fra åen og havet åbnede i dag på lemgaarden.dk. I temaet får du en gennemgang af projektet i et antal fakta artikler, baggrundsstof og gennemgang af lovgivningens regler om kystbeskyttelse og oversvømmelse. Temaet rummer en artikel med de spørgsmål, som modtages af redaktionen, der efterfølgende indhenter svar på spørgsmålene fra fagfolk. For at give et historisk perspektiv på dækningen, bringer lemgaarden.dk ældre billeder (fotos, malerier, postkort og tegninger), der viser hvorledes de områder, der skal sikres, har set ud tidligere,
I løbet af januar udbygges dækningen af projektet, blandt andet med en nyhedsoversigt med nyheder af betydning for projektet.

Høringsperioden forlænges til 1. februar 2023
[6. december 2022] På et møde den den 5. december drøftede følgegruppen med repræsentanter fra grundejerforeningerne høringen om beskyttelsesprojektet. Det var en fælles vurdering, at julemåneden ikke er det bedste tidspunkt, så følgegruppen foreslog Stevns kommune, at tilrettelægge det videre forløb således at høringsperioden forlænges til 1. februar 2023. Samtidig besluttedes det at sende udkastet til strategi til alle husstande i Strøby Egede og Strøby Ladeplads området. Grundejerforeningen tilbød samtidig at udvide dækningen af projektet på foreningens hjemmeside.

Følgegruppe for beskyttelsesprojektet besøger Enø
[24. november 2022] Følgegruppen med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Strøby Egede og Strøby Ladeplads besøgte den 22. november Enø i Næstved kommune, hvor formanden for kystbeskyttelseslauget og en repræsentant fra Næstved kommune gennemgik det omfattende kystsikringsprojekt, der er i fuld gang på Enø. Projektet på Enø rummer ligesom projektet i Strøby Egede og Strøby Ladeplads mange forskellige typer af udfordringer, der skal mødes med mange forskellige tiltag, hvor både diger, sandfodring og hård kystsikring er spil.
Der var almindelig enighed i følgegruppen om, at erfaringerne fra Enø og Næstved kommune er nyttige for det videre arbejde i Stevns kommune.

Strategi for beskyttelse mod vandet fra å og hav sendt i høring
[28. oktober 2022] Efter over et års forberedelse på beboermøder, i arbejdsgrupper, i en følgegruppe med repræsentanter fra områdets grundejerforeninger og med bistand fra eksterne rådgivere og kommunens egne rådgivere kunne Stevns kommunalbestyrelse den 27. oktober godkende en indstilling om at sende udkast til “Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling i Strøby Egede og Strøby Ladeplads” i høring i otte uger. Udkastet til strategi kan ses her.