Kontakt

Redaktion, bestyrelse, revision, bank, medlemskaber m.m.
Kontakt til redaktionen af lemgaarden.dk – Send Mail

Lemgaarden.dk udgives af Grundejerforeningen Lemgaarden. Ansvarshavende redaktør er foreningens formand, som modtager henvendelser fra læserne i alle spørgsmål.
Lemgaarden.dk er anmeldt til Pressenævnet, hvortil klager over indhold kan rettes.
Tekst og billeder på hjemmesiden er omfattet af lov om ophavsret. Lemgaarden.dk modtager bidrag til hjemmesiden, og forudsætter at modtagne bidrag giver lemgaarden.dk fuldstændige (dog ikke eksklusive) rettigheder til anvendelse af de indleverede bidrag på lemgaarden.dk. Hvis du mener, at dine rettigheder er krænkede, så send en mail til redaktøren.
Lemgaarden.dk benytter cookies til statistikformål. Lemgaarden.dk indeholder ikke persondata. Grundejerforeningen Lemgaarden opbevarer ikke personfølsomme data. Du kan se Grundejerforeningen Lemgaardens persondatapolitik under vedtægter og regler.
Lemgaarden.dk er udviklet af Grundejerforeningen Lemgaarden, Fritidshusejernes Landsforening og Køge Kopi Center A/S, der varetager den tekniske vedligeholdelse.

Formand
Johs Chr Johansen
Bautavej 13
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 40 20 62 52
Send mail

Kasserer
Jan Kjærsgaard Sørensen
Brinken 166
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 60 57 57 66
Send mail

Sekretær
Mia Turch Lindahl
Bautavej 5
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 20 16 31 40
Send Mail

Bestyrelsesmedlem
Erik Leth
Bautavej 6
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 40 54 67 80
Send Mail

Bestyrelsesmedlem
Kathrine Løndal Svendsen
Brinken 174
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 30 55 15 26
Send Mail

Suppleant
Lars Lund
Brinken 170
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Send Mail

Suppleant
Line Westberg
Brinken 164
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 60 17 94 64
Send Mail

Revisor
Sten Lou
Brinken 168
Strøby Ladeplads
4671 Strøby
Tlf: 23 27 69 89
Send Mail

Revisorsuppleant
Søren Wang Petersen
Strandagervej 13
Strøby Ladeplads
4671 Strøby

Redaktion af lemgaarden.dk
Send Mail

Grundejerforeningen Lemgaardens bank: Nordea Køge konto-nummer : 2360-7553992243.

Grundejerforeningen Lemgaardens registrering i CVR: CVR nummer: 36 17 00 85 (frivillig forening)

Grundejerforeningen Lemgaardens forsikringer: Hus- og grundejeransvarforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring, netbank-forsikring, retshjælpsforsikring, lovpligtig arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring, samt hjertestarter- og løsøreforsikring (alle forsikringer er tegnet gennem Fritidshusejernes Landsforening).

Grundejerforeningen Lemgaardens hjemmesideleverandør: Køge Kopi Center www.kkopi.dk

Grundejerforeningen Lemgaarden er medlem af Fritidshusejernes Landsforening: www.mitfritidshus.dk