For ejendomsmæglere

Grundejerforeningen Lemgaarden omfatter 47 sommerhusmatrikler udstykket fra Lemgaarden i begyndelsen af tresserne. Forholdene er regulerede i deklaration af 1. maj 1960, der bl.a. fastsætter pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Foreningens veje er private fællesveje, og foreningen råder over strandgrund med badebro, legeredskaber, bådebro, slæbested og elektrisk spil, så der er mulighed for at isætte og optage mindre både.

Alle oplysninger om Grundejerforeningen Lemgaarden kan findes på hjemmesiden.
Grundejerforeningens vedtægter, ordensforskrift, forretningsorden, persondataregler og deklarationer findes under Vedtægter og regler.

Her kan du klikke til en enkelt side med Oversigt over reglerne for byggeri, hegning og anlæg i Grundejerforeningen Lemgaardens område.
Regnskab, budget, beretning og referat fra generalforsamlingerne, samt referater fra bestyrelsesmøder og foreningens nyhedsbreve findes under Dokumenter. Her findes også diverse offentlige dokumenter og planer.
Alle medlemmer bliver rykket ved eventuel manglende betaling af kontingent. I tilfælde af manglende betaling opkræves ved inkasso, så restance forekommer normalt ikke på årsbasis.

Grundejerforeningen Lemgaarden er medlem af Fritidshusejernes Landsforening og har derigennem alle nødvendige forsikringer.

Ejendomsmæglere, der formidler ejendomme i Grundejerforeningen Lemgaardens område, bedes sende meddelelse til Grundejerforeningen Lemgaardens formand med oplysninger om købers navn, adresse, telefon og e-mail, når salgsaftale er indgået.
I forlængelse heraf sender Grundejerforeningen Lemgaarden velkomstbrev med diverse oplysninger om foreningen til den nye ejer.
Ejendomsmæglere er velkomne til at linke til hjemmesiden i annoncer, salgsopstillinger m.m.

For ejendomsmægleres anmodning om skriftlig indberetning af oplysninger, der fremgår af hjemmesiden, opkræves et gebyr svarende til advokaters timepris for ikke-komplekse sager (2000 kr./tim.).

Oplysninger om de enkelte ejendommes overensstemmelse med regler i deklaration, lokalplan og ordensforskrift fremgår ikke af hjemmesiden. Sådanne oplysninger kan indhentes fra foreningens formand.

Ejendomsmægleres anmodning om oplysninger sendes til Grundejerforeningen Lemgaardens formand.

Grundejerforeningen Lemgaardens ansvar for meddelte oplysninger fremgår under menupunktet Vedtægter og Regler.