Dokumenter

På denne side finder du alle dokumenter vedrørende Grundejerforeningen Lemgaarden (referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, nyhedsbreve, regnskaber, budgetter, forslag, breve til og fra offentlige myndigheder og andre interessenter).
Grundejerforeningen Lemgaarden lægger relevante dokumenter på foreningens datalager i skyen. Når du vælger et dokument på hjemmesiden, hentes den nyeste udgave fra datalageret.

Mappen Foreningens referater og dokumenter indeholder referater og dokumenter fra foreningens arbejde organiseret i undermapper opdelt i foreningens regnskabsår, som går fra 1. juli til 30. juni. Undermapperne dækker perioden fra 2003/2004 til i dag. I de ældre mapper findes udelukkende generalforsamlingsdokumenter, der er scannet som en samlet pdf-fil.

I de øvrige mapper finder du kommunale og andre dokumenter (forslag, rapporter og planer om udvikling, trafik, kystsikring m.m.), grundejerforeningens høringssvar og synspunkter, samt dokumenter og referater fra deltagelse i møder med kommunen, grundejerforeninger og andre samarbejdspartnere.
Dokumenterne i de enkelte mapper dækker ofte en længere periode, derfor er dokumenter sorteret efter årstal, idet der indsat et årstal først i filnavnet.

Mapperne med dokumenter er søgbare. Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre. Du skal være opmærksom på, at en mindre af del af materialet er scannet og således ikke er søgbart. Hvis du vil vende tilbage til den aktuelle dokumentmappe, når du har læst et dokument, så klik på lukke-ikonet (krydset) øverst til venstre. Hvis du fra en underkategori vil et niveau tilbage til oversigten, skal du klikke på Start øverst til venstre i oversigten. Dokumenterne er lagret i stigende datoorden, hvis du vil vende datoordenen (nyeste dokumenter først), så klik på Name øverst til venstre.
Hvis du vil udskrive et dokument, så skal du klikke på pilen øverst til højre i billedet med dokumentet (når du fører musen over, ser du teksten “Pop ud”).

Når du har gjort det, ser du en ny version af dokumentet, og du kan klikke på printer-ikonet øverst til højre for at udskrive.

Du kan komme ud for, at et dokument ikke vises, når du klikker på det. I stedet får du en fejlmeddelelse. Løsningen er at være tålmodig og fortsætte med at klikke på dokumentet.

Du kan ikke benytte browserens piletaster til navigere i dokument oversigten.

Under dokument oversigten er der links til relevante eksterne ressourcer.

Fritidshusejernes Landsforening
Nyhedsbreve fra Fritidshusejernes Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening – Stevns
Kom til Stevns – Stevns Erhvervsråd
Stevns Turistforening
Stevns kommune