Gallerier

Grundejerforeningen Lemgaarden bringer billeder fra medlemmer og andre, der beskriver livet i foreningen. Send dit billede – meget gerne en billedserie på op til seks billeder – til redaktionen med oplysning om fotograf, optagelsesdato og motiv. Nye billeder tilføjes i bunden af galleriet.

Ved hvert bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen et motiv, som belønnes med et gavekort til  et byggemarked. Bestyrelsesmedlemmers optagelser indgår ikke i bedømmelsen.

Klik på et billede for at se billedet i stor størrelse

Vinter

Vinterbilleder  – Foto: Johs Johansen

Badebroen

Broudsætninger – Foto: Johs Johansen og Ulla Thornberg

Hjertestarter og redningskrans 2019

Sammen med nabogrundejerforeningen Strandager gik vi os til en hjertestarter i Hjerteforeningens indsamling den 28. april 2019. Hjertestarteren blev opsat den 26. juni 2019. Den 8. juli bad vi Tryg Fonden om en redningskrans, som blev opsat den 14. juli. Tak til såvel Hjerteforeningen som Trygfonden. Her finder du vejledning i brug af hjertestarter. –  Foto: Johs Johansen

Søsætning af Sweet Sixteen 2018

Jeppe, Johnny og William søsætter Sweet Sixteen den 24. juni 2018 – Foto: Johs Johansen

Bøgeskoven 2015

Sommertur i Bøgeskoven 2015 – Foto: Johs Johansen

Bautavej 15 – omkring 1965

Fotoserie fra nogle af foreningens første beboere (Henrik og Kirsten Nielsen købte Bautavej 15 i november 1960) – Foto: Henrik Nielsen (m.fl.)

Loppemarked på Stranden 2002

Henrik Nielsen optog i 2002 og 2004 nogle fotos fra arrangementer på stranden – Foto: Henrik Nielsen

Citroën træf på Bautavej 2009

Johnny Hansen og Inge Merete Nielsen samlede i 2009 et antal Citroën entusiaster på Bautavej.  Foto: Johs Johansen

Sankt Hans aften 2019

Afbrændingsforbuddet i 2018 førte til hele to store bål i 2019 –  Foto: Johs Johansen

Søsætning af Lille Grethe 2019

Familierne på Bautavej 15 søsætter Lille Grethe 23. juni 2019 –  Foto: Johs Johansen

Krydstogtskibet Seabourn Ovation på besøg i Køge 2019

Ankomst fra Helsinki 6. juli 2019 kl. 03.30 – Afgang til Ålesund 6. juli kl. 17.15 (604 passagerer – længde: 210 meter – dybgang: 6,8 meter)
Data fra MarineTraffic.com –  Foto: Johs Johansen

Sommerstemning på stranden 2016

Lars, Mia, Helle og Marianne på stranden 2016 – Foto: Ulla Thornberg

(Broindtagning) og hjerte redder kursus 2019

Efter Grundejerforeningerne Lemgaarden og Strandager fik  opsat en hjertestarter i foråret 2019, blev broindtagningen i 2019 efter frokosten suppleret med kursus i hjerteredning og brug af hjertestarter. Daniel fra Hjerteforeningen forestod undervisningen og 17 deltagere modtager et kursusbevis. Husk du kan finde vejledning i brug af hjertestarter under menupunktet ServiceFoto: Johs Johansen

Sommerhuset på Bautavej 13 flyttede i 2002 til Strandagervej 9

Arvid og Gudrun byggede i begyndelsen af tresserne et sommerhus på Bautavej 5, som senere blev overtaget af datteren Mia. Arvid og Gudrun havde i mellemtiden købt grunden Strandagervej 9, som henlå med et fundament. I 2002 købte Arvid Johs og Ullas sommerhus på Bautavej 13. Huset blev flyttet til Strandagervej 9, hvor det dannede basis for et nyt sommerhus. På Bautavej 13 blev der bygget et helt nyt sommerhus.  – Foto: Johs Johansen og Ulla Thornberg

Vandretur ved stranden i Maglebyskoven 29 marts 2009

Vandretur langs kysten på overgangen fra vinter til forår.  – Foto: Johs Johansen

Oslojolle D-75

Osjolle D-75 på sejlads ved Strøby Ladeplads, Stevns klint og en udflugt til Sommen i Sverige  – Foto: Johs Johansen, Morten Johansen og Ulla Thornberg

Strandliv omkring 1965

Disse billeder fra livet ved stranden er anslået til at være fra omkring 1965. Personerne på (nogle af) billederne er: Per, Pia, Mia og Henriette   – Foto: Arvid og Gudrun Hansen

Strandliv 2018 – 2019

I somrene 2018 og 2019 blev stranden flittigt benyttet – Foto: Johs Johansen

Strandliv 2012 – der serveres biksemad på stranden

Dagen for inden havde samme selskab grillet og spist røde bøffer på stranden, nu var det tid til at nyde resterne  – Foto: Johs Johansen

Børnefødselsdag 2020

Hoppeborg på Kystvejen 194 i anledning af, at Rosa fylder 3 år april 2020 – Foto: Johs Johansen

Drageopsætning på højen maj 2020

Kenneth, Lisbeth, Johan og Esther fra Bautavej 15 sætter drage op fra bronzealderhøjen på Bautavej den 16. maj 2020. I midten af tresserne samlede Bennike fra Bautavej 14 vejens børn til den samme aktivitet  – Foto: Johs Johansen

Søsætning af tømmerflåde 2020

Den 25. juli 2020 blev grundejerforeningens tømmerflåde søsat. Tømmerflåden er blevet til med støtte fra regeringens puljemidler til børn og og unges sommeraktiviteter i anledning af Corona krisen. Grundejerforeningen Lemgaarden siger tak til Stevns kommune for bevillingen. Jens, Johnny, Johs, Sten og Svend har bidraget til konstruktionen. Allerede en time efter søsætningen benyttede de første børn tømmerflåden.  – Foto: Johs Johansen og Inge Merete Nielsen

Badeliv på tømmerflåden 2020

Selvom søndagen efter søsætningen var regnfuld var der masser af liv på tømmerflåden dagen igennem. Nedenfor følger nogle fotos af Sten og barnebarnet Chierra, der benyttede det gode aftenvejr til en badetur og udspring fra tømmerflåden.   – Foto: Johs Johansen

Strandevent med padling, beredskab og knob 2020

Stevns kommune bad i august 2020 Grundejerforeningen Lemgaarden om at lave et arrangement for børn og unge med temaet sikkerhed og vand. 16 børn og unge mødte op på strandgrunden den 15. august, hvor Christian Weber gav introduktion til stand up padling, Stevns beredskab fortalte om brand og redning og Johs Johansen underviste i knob og stik. Her kan du finde en beskrivelse af nogle vigtige knob og stik.   Det hele sluttede med grillpølser og sodavand.  Såvel deltagere som aktører var meget tilfredse med arrangementet. – Foto: Johs Johansen og Ulla Thornberg

Kortvarig is-vinter i februar 2021

Efter næsten en uges kuling (15 meter i sekundet) fra øst og temperaturer ned til ti grader under frysepunktet i begyndelsen af februar løjede vinden og isen lagde sig langs kysten, nogle steder i op til en 2000 meter bred bræmme i dagene 10. til 14. februar for derefter at forsvinde igen, da vinden ikke længere pressede isen mod kysten. Tæt ved kysten var isen farbar og i skinnende sol og vindstille var der mange besøg på stranden. Her det Lucy og Morten samt noget der ligner en isbjørn – Foto: Johs Johansen

Hop i havet august 2021

Danmarks Naturfredningsforenings Stevns afdeling arrangerede søndag 22. august en event på strandgrunden, hvor så mange som muligt blev opfordret til at hoppe i havet. Arrangementet var en del af en landsdækkende indsats, der skal gøre opmærksom på, at vi skal beskytte havet og havets planter og dyr. Særligt aktuelt var arrangementet her ved Køge Bugt, hvor et flertal i Folketinget har sagt ja til, at der kan dumpes 2.3 mio. kubikmeter slam forurenet med kviksølv, tungmetaller og næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Det sorte blævrede slam kommer fra byggeriet af Lynetteholmen i København og eksperterne forventer, at en del ender på sandstrandene. – Foto: Johs Johansen

Broindtagning og strandoprydning 2021

Den 11. september var der broindtagning og strandoprydning. Det var sidste gang med de gamle tunge broben. I 2022 udskiftes brobenene med ben af søvandsbestandigt aluminium, hvilket vil reducere vægten til en fjerdedel. Både vægtreduktionen og en anderledes udformning vil øge sikkerheden ved broarbejdet markant. Der blev arbejdet hurtigt og effektivt og allerede klokken 11.40 kunne alle sætte sig til bords med en velfortjent grillpølse. – Foto: Inger Merete Nielsen

Kystens Parlament 2021

Tre repræsentanter fra Stevns, Mogens Haugaard (Nyt Stevns), Sejer Folke (Enhedslisten) og Johs Chr Johansen (Grundejerforeningen Lemgaarden/Fritidshusejernes Landsforening) deltog den den 17. september i Kystens Parlament, hvor der blev sat fokus på problemstillinger ved de danske kyster. Et flertal i Folketinget har sagt ja til, at der kan dumpes 2.3 mio. kubikmeter slam forurenet med kviksølv, tungmetaller og næringsstoffer som kvælstof og fosfor i Køge Bugt. Det sorte blævrede slam kommer fra byggeriet af Lynetteholmen i København. Det har konsekvenser for badestrande, fiskeri, turisme, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område. Repræsentanterne fik afleveret et klart budskab til miljøminister Lea Wermelin – Nej Tak! – Foto: Johs Johansen, Mogens Haugaard og Sejer Folke.

Udsætning af badebro med nye lette ben i 2022

I 2022 kom broen ud ud med nye lette ben (ca. 30 kg) i søvandsbestandigt aluminium. De tidligere ben vejede ca. 100 kg.
Nordea fonden bevilgede i marts en støtte på 25.000 kr. til udskiftning af benene. Støtten var sammen med ekstra kontingentet i foreningsåret 2021-2022 det, der skulle til, så foreningens badebro nu både er sikrere og lettere at sætte ud og tage ind.
Jens Jensen fra Strøby Maskinværksted, der har fremstillet benene, ydede sagkyndig vejledning og god håndværksmæssig bistand.
Tak for det.
I dagens anledning var der flag ved indgangen til strandgrunden og signalflag over top. Alle signalflag har en bogstav betydning. Normalt er det ikke til at skrive ord med, men for sjov sker det. I mellemrummet mellem Dannebrogs flagene danner signalflagene ordene TAK NORDEA.
Brodsætningen var som vanligt hyggelig og effektiv, og blev vanen tro afsluttet med grillpølser, kartoffelsalat og hjemmerørt sennep.
Foto. Johs Johansen

Udsætning af badebro 29. april 2022

Vejr: Solrigt, Vind: Nord 1 m/s, Temperatur: 11 grader, Vandstand: Normal, Bølger: Ingen, Strøm: Nordgående. Perfekt vejr til en arbejdsdag på stranden. På et par timer kom badebroen ud og strandgrunden gjort sommerklar. Derefter nød mandskabet en velfortjent frokost.
Foto. Johs Johansen

Grøn bræmme driver langs kysten 20. august 2023

Søndag den 20. august 2023 drev en bræmme af andemad fra Tryggevælde å fra udløbet på Odden mod øst langs kysten. Billederne viser passagen ved Lemgaarden. Andemad ‘Lemna’ er slægt af den enkimbladede andemad-familie (Lem’naceae), urter hvis stængel og blade er vokset sammen til et fladt løv der flyder på vandet. Gror i næringsrigt ferskvand overalt i Danmark. Det grønne lag lukker lys og varme ude fra vandet, men giver samtidig skjul for en masse snegle og krebsdyr. Det er dette småkræ, ænder og andre fugle er interesserede i, når de snadrer i andemaden.  Andemad kan bruges til proteinfoder, energi eller gødning.
Andemaden dannes i Tryggevælde å. I dagene op til den 20. august var der højvande i Køge bugt, så er højvandslukket (slusen) ved å-udløbet lukket. Når vandstanden falder, åbner højvandslukket og andemaden driver med vandet ud fra åen.

Foto: Johs Johansen

Andemad har inspireret den den danske digter Hostrup

Venner, hvor er vort fædreland dog kønt,
hæderligt det mod alderdommen kæmper,
alting endnu er sommerligt og grønt,
skønt man påstår, vi skriver september,
og alt det grønne gør mig glad,
når kun jeg undta’r andemad.

J.C. Hostrup, 1884, En vise om andemad, Nr. 528 i Højskolesangbogens 19. udgave