Om Grundejerforeningen Lemgaarden

Grundejerforeningen Lemgaarden består af 47 sommerhusmatrikler ved Strøby Ladeplads. Foreningen er stiftet i henhold til deklaration af 1. maj 1960 i forbindelse med udstykningen af grundene i begyndelsen af 1960’erne. Deklarationen fastsætter medlemspligt for grundejerne. Udstykningen fandt sted som led i et generationsskifte på Lemgaarden. Der er 27 husstande med ekstern adresse og 21 fastboende, hvoraf flertallet er bosiddende i henhold til planlovens regler om pensionisters brug af sommerhuse.
Foreningens veje er private fællesveje, og foreningen råder over strandgrund med badebro, legeredskaber, bådebro, slæbested og elektrisk spil, så der er mulighed for at isætte og optage mindre både. Badevandet er i 2021 klassificeret som udmærket, hvilket er højeste klassifikation. Du kan altid finde den nyeste badevandsanalyse under Service.

Alle Lemgaardens sommerhusmatrikler er dele af matrikel 13a. Grundejerforeningen omfatter følgende adresser: Kystvejen 186 – 194, Bautavej 1 – 19, Brinken 121, Brinken 158 – 180, Strandagervej 1 – 23. Rutevejledning finder du under Service.

Grundejerforeningen Lemgaardens formål er:

  1. At bistå medlemmerne og varetage deres fælles interesser, såvel over for private som over for det offentlige.
  2. At skabe rammer for en god dagligdag på foreningens fælles område og strandgrund.
  3. At tilvejebringe og administrere de fornødne midler til vedligeholdelse af foreningens veje, strandarealer, badebro.
  4. At sørge for, at foreningens vedtægter og andre regler respekteres, og at foreningens beslutninger gennemføres og efterleves af medlemmerne.

Grundejerforeningen Lemgaarden er medlem af Fritidshusejernes Landsforening og har derigennem hus- og grundejeransvarforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring, netbank-forsikring, retshjælpsforsikring, lovpligtig arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring, samt hjertestarter- og løsøreforsikring.
Grundejerforeningen Lemgaarden benytter Fritidshusejernes Landsforenings standardhjemmeside for fritidshusforeninger. Standardhjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Lemgaarden, Fritidshusejernes Landsforening og Køge Kopi Center. Hjemmesiden kan benyttes af computere, tablets og mobiltelefoner. Den fungerer bedst, når browservinduet er så stort så muligt og med størrelsen sat til 100 procent eller lavere (det sætter du i browserens indstillinger – de tre små prikker øverst til højre).

Kontaktoplysninger vedrørende grundejerforeningens bestyrelse, lemgaarden.dks redaktion, bank og medlemskaber finder du under Kontakt.

Grundejerforeningens vedtægter, deklaration, ordensforskrift og persondataregler finder du under Vedtægter og Regler, Her finder du tillige links til gældende kommuneplan, gældende lokalplan, fredningsbestemmelser for området, sejladsregler for kystområdet udfor grundejerforeningen m.m..
Her kan du klikke til en enkel side med Oversigt over reglerne for byggeri, hegning og anlæg i Grundejerforeningen Lemgaardens område.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, samt regnskaber finder du under Dokumenter.
Her finder du tillige dokumenter med diverse kommunale forslag, rapporter om trafik, kystsikring og udvikling, grundejerforeningens høringssvar og synspunkter, samt links til relevante eksterne organisationer.

Ejendomsmæglere og gæster kan finde information under Om Lemgaarden.

Under Service finder du tillige links til lokale nyheder, lokal vejrudsigt, pollental, badevandsprofiler m.m., hus og have, lokale aktiviteter, kulturtilbud, turisme og transport.

Hvis du udlejer dit hus, kan du finde praktiske oplysninger på dansk, engelsk og tysk til dine lejere under Om Lemgaarden