Foreningens historie – Lod nummer 13

Her kan du læse Grundejerforeningen Lemgaardens historie, Lod nummer 13.

Lod nummer 13 er såvel en beretning om Grundejerforeningen Lemgaardens historie og sommerturisternes indtrængen på Stevns, som en fortælling om udviklingen af sommerhuskulturen i Danmark. Endvidere rummer beretningen en beskrivelse af slægten og livet på Lemgaarden (og nabogårdene) fra udflytningen i slutningen af 1700-tallet over udstykningen i 1960-erne til i dag. Den første udgave af Lod nummer 13 blev udgivet på CD-rom i 2010 i forbindelse med grundejerforeningens 50 års jubilæum. Fortællingen lægges på hjemmesiden i let revideret og opdateret udgave i forbindelse med nyudvikling og opdatering af hjemmesiden i 2018.
Der planlægges en egentlig nyudgivelse i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum i 2020.

I – Indholdsfortegnelse og forord
II – Sommerhuskulturen og træk af Strøby områdets historie
III – Foreningens historie fra 1960 – 1978 – Drømmen om landlig idyl – pionererne
IV – Lemgaarden – slægtsgård i 193 år
V – Foreningens historie fra 1979 – 1990 – Konsolidering og dagligdag
VI – Nogle nedslag i områdets forhistorie – beboelse og stridsplads
VII – Foreningens historie fra 1991-2010 – Opbrud og nye tider
VIII – Glimt fra jubilæumsfesten
IX – Overgang fra sommerhusområde til parcel-huskvarter
X – Efterskrift
XI – Bilag