Beskyttelse mod vandet – indledning

Kystsikrings strategi – vedtaget af Stevns kommunalbestyrelse sep 2023

Artiklerne er fakta-artikler, der løbende vil blivende opdaterede. I indledningen af hver artikel, kan du se, hvornår artiklen er opdateret. Artikelserien vil løbende blive fulgt op med yderligere temaartikler, nyhedsartikler, billeder og links til baggrund og dokumentation. De grå overskrifter er artikler under udarbejdelse. Klik på den artikel, du vil læse.

 1. Beskyttelse mod vandet – indledning
 2. Beskyttelse mod vandet – projektoverblik
 3. Tre delområder – indledning
 4. Delområde 1 – Tryggevælde ådal og Odden
 5. Delområde 2 – Kysten Odden til Uglemosevej
 6. Delområde 3 – Kysten Uglemosevej til Magleby skov
 7. Hvad kommer beskyttelsen til at koste
 8. Hvem skal betale – og for hvad
 9. Hvorfor kræver beskyttelse tilladelse
 10. Hvorfor ser kysten ud som den gør
 11. Hvordan ændres kysten
 12. Hvordan påvirkes huspriserne
 13. Hvad er reglerne for passage og ophold på strand og langs å
 14. Hvordan har Tryggevælde ådal udviklet sig
 15. Hvad sker der, hvis vi ikke beskytter
 16. Hvordan kan det se ud i 2030
 17. Spørgsmål og svar
 18. Beskyttelse mod vandet – Nyheder og kommentarer
 19. Beskyttelse mod vandet – Søg selv mere
  i data, linksamling og dokumentarkiv

Klikker du på et link i artiklerne, så åbnes et nyt browser-vindue. Du kan altid vende tilbage ved klikke på venstre-pilen i browseren.
Til venstre for alle artikler finder du billeder m.m. Klik på et billede for at se det i større format.

Kote

Flere steder på disse sider støder du på ordet kote. Andeflokken svømmer rundt i kote 0.

En kote er højden over havet for et punkt i terrænet. Højden angives i meter, sådan at eksempelvis udtrykket kote 8,2 betyder, at punktet ligger 8,2 meter over den normale vandstand. I Danmark regnet fra Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90).
Højden på beskyttelsen i området Strøby Egede og Strøby Ladeplads planlægges til kote 3,1.

Johs Chr Johansen,  der har en baggrund som journalist, redaktør og chef i Folketingets administration, har i flere år har været formand for Grundejerforeningen Lemgaarden, samt tillige i en periode formand for Fritidshusejernes Landsforening, hvor han bl.a. forestod foreningens samarbejde med statslige og kommunale myndigheder om planlægnings- og kystbeskyttelsesspørgsmål.
Johs Chr Johansen (født 1953) tilbragte sommermånederne i sin barndom i sin farmors sommerhus ved Strøby Strand, som det kaldtes dengang. Han bevarede kontakten med Strøby Strand som ung og voksen med besøg og ophold hos familie i området og bosættelse på Stevns siden 1970erne. I 2004 flyttede han ud til kysten, hvor ringen er blevet sluttet med et aktivt pensionistliv. Johs Chr Johansen var sammen med andre ildsjæle i 2021 initiativtager til protesten Nej til slam i Køge Bugt, som resulterede i et blivende samarbejde og en samlet protest fra Køge Bugt kommunerne samt førte til et stop for dumpningen af slam fra Lynetteholm projektet i Køge Bugt. Læs mere her.
På anmodning fra Vallø lokalhistoriske arkiv arbejder Johs Chr Johansen på en bog om sommerhusområdets udvikling.

Vandet – trussel eller attraktion
[28. december 2022] I temaet Beskyttelse mod vandet kan du i omkring 20 artikler (se indholdsfortegnelse i venstre spalte) læse om det projekt, der i løbet af de kommende seks – syv år skal sikre Strøby Egede og Strøby Ladeplads området mod oversvømmelse, erosion og andre skader forårsaget af vand udefra (havet), indefra (åen), ovenfra (regnen) eller nedefra (stigende grundvand) som følge af klimaforandringer, udvikle kyststrækningen fra Odden til Magleby skov til et attraktivt strandområde med klitlandskab og sandstrand og skabe et spændende naturområde i Tryggevælde ådal.

Visualisering af stille stormflod – kote 2,8

De mange, der har købt ejendomme, bygget og bosat sig i Strøby Egede og Strøby Ladeplads fra sidste årtusindeskifte til i dag, har valgt området på grund af nærheden til natur og hav. Mange opdagede, at havet også var en trussel, når badebroen brat blev revet væk. Når det, der den ene sommer var glitrende sandstrand, næste sommer var forvandlet til stenbunker eller ganske enkelt var skyllet væk. Eller når vandet i åen steg om vinteren under en nordøsten-storm, så stuegulv og græsplæne stod under vand, fordi å-udløbet blev lukket for at forhindre indtrængning af saltvand.
Projektet skal modvirke trusler som disse og fremme de rekreative værdier.

Strategien er samlet i et 75 siders hæfte med titlen: ”Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads”, som udarbejdet og sendt i høring i 2022 og endelig vedtaget af Stevns kommunalbestyrelse i september 20223.  Klik her for en pdf-udgave af hæftet.

Nedenfor finder du en video, der giver en introduktion til beskyttelses-projektet.

Igangsætteren, interessenterne og ejerne
Det er Stevns kommune, der har igangsat projektet. Kommunens hjemmeside, stevns.dk, indeholder alle dokumenter, forslag, mødereferater m.m. om projektet – heri indgår tillige et omfattende billedmateriale og visualiseringer af de løsninger, der foreslås.
Se alle projektdokumenter, nyhedsbreve m.m. her.
Projektet iværksættes sammen med de interessenter, der har interesse i og nytte af projektet. Det store flertal af interessenter er de lodsejerne i området, som bliver ejere af beskyttelsesprojektet og dets aktiver sammen med Stevns Kommune. Realdania har bidraget med økonomisk støtte til kortlægning og dialog om projektet.
Læs mere her om Realdanias indsats for at beskytte mod vandet.

Forfatteren
Artikler og fotos i dette tema er skrevet, fotograferet og samlet af Johs Chr Johansen, formand for Grundejerforeningen Lemgaarden og medlem af den følgegruppe, der i de seneste par år har arbejdet med beskyttelsesprojektet.