Beskyttelse mod vandet – søg selv og arkiv

Mere information om beskyttelse mod vandet
[9. januar 2024] På denne side finder du yderligere information fra forskellige kilder, der uddyber, belyser, forklarer og diskuterer udfordringerne og mulighederne for at imødegå eller leve med de udfordringer og risici, som fremtidens klima i form af øgede vandmængder fra havet, åen, himlen og undergrunden påfører os.
Denne side opdateres løbende med nye dokumenter om det aktuelle projekt og nye links med nyttig information om de mange forskellige aspekter af beskyttelsen mod vandet. Hvis du mangler en oplysning eller har en god kilde til yderligere information,  så send en mail til redaktionen.

Links til kort, offentlige planer m.m.

Arkiv 
Dokumenter om beskyttelsesprojektet, vejledninger fra Kystdirektoratet, rapporter fra det Økonomiske råd, meddelelser om bidrag fra Kystpuljen,  samt andet relevant materiale om kystsikring lægges i dokument arkivet, som du finder nedenfor.

Vejledning til dokumentarkivet
Grundejerforeningen Lemgaardens dokumenter opbevares i et eksternt datalager. Så snart et dokument fra computeren gemmes i datalageret kan det ses lemgaarden.dk.

Hvis du vil se et dokument, så klik på det, så åbnes dokumentet på en ny fane i din browser. Du forlader dokumentet og vender tilbage til hjemmesiden ved at lukke fanen.
Fører du musen henover dokumentet nederst på dokumentet, vises nogle ikoner, så du kan vælge at forstørre dokumentet, roterere dokumentet eller søge efter tekst i det konkrete dokument.

Arkivet benytter One Drive. Hvis du benytter One Drive til andre dokumentarkiver, skal du logge ud fra denne One Drive, når du benytter hjemmesidens One Drive, da din browser ikke altid kan skelne de to udgaver af One Drive fra hinanden.

Navigation og organisering

Navigationen i arkivet svarer til den Stifinder, du kender fra en Windows computer eller den Finder, du kender fra en Mac computer.

    • Du kan klikke på en mappe, så åbnes undermapperne.
    • Du kan klikke videre gennem undermapperne, så finder du filerne.
    • På de øverste niveauer i arkivet er mapperne ofte organiseret med et tal eller et bogstav i begyndelsen, det benyttes til at sikre en fast rækkefølge, når der kommer nye mapper.
    • I niveauerne derunder benyttes enten en alfabetisk rækkefølge eller en rækkefølge baseret på årstal, f.eks. kan en samling af dokumenter over en længere årrække i en konkret sag (i en mappe) være forsynet med årstal i begyndelsen af de enkelte filnavne, så du kan se hvilket år dokumentet er fra.
    • Den dato og tid, du ser til højre for dokumentnavnet, er datoen for det tidspunkt, hvor dokumentet blev lagt i arkivet – enten ved oprettelsen eller efter en senere redigering eller flytning. Selve dokumentets dato (oprindelse) fremgår af det enkelte dokument.
    • Ikonerne yderst til højre for dokumentnavnet kan benyttes til download og visning af dokumentet. De samme muligheder (og lidt flere) får du, blot du klikker på dokumentet.
    • I menulinjen øverst findes forskellige muligheder for at søge, sortere, vise opdatere og gå tilbage til første side (start) i arkivet.

Søgning
Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre, og skriv hvad du vil søge efter.

    • Du kan søge i alle mapper i arkivet på en gang.
    • Du kan vælge en mappe først, så søger du i den og alle undermapper – eller du kan gå længere ned.
    • Du kan skrive flere ord i søgefeltet, så søges der på den samlede ordstreng – ikke de enkelte ord.
    • Du skal være opmærksom på, at scannet materiale ikke er søgbart.

Vise, gemme og printe
Når du klikker på et dokument i arkivet, så ser du det med det samme. Du kan vælge at gemme (downloade) dokumentet til din egen computer eller printe dokumentet. Klik på prikkerne (…) til højre for download ikonet.

Sende et link til et dokument til andre
Hvis du vil sende et link til et dokument til andre, så skal du kopiere HELE den adresse, der vises i browserens adressefelt (den kaldes for URL), og sættet den ind i den mail eller det dokument, du vil sende. Så kan modtageren klikke på linket og komme direkte til det dokument, du har udpeget.

Links til information om beskyttelse mod vand

Links til artikler om trusler fra og foranstaltninger imod vandet

Links til juraen om beskyttelse mod vandet

Bøger om stormfloden i 1872
Der er udgivet to bøger om stormfloden i 1872. Begge bøger er fyldt med fakta og beretninger om de forfærdelige døgn og beskriver hele forløbet grundigt. Begge bøger indeholder et righoldigt billed- og kortmateriale. Den nyeste, som udkom på 150 års dagen (13. november 2022) indeholder grundige redegørelser for de meteorologiske og hydrologiske forhold, der var årsag til stormfloden.

Kjeld Ejdorf, Stormfloden den 13. november 1872, Danmarks største strandingskatastrofe, Skib Forlag 2002
Peter Aakjær og Erik Buch, Stormfloden 1872 – da Østersøen druknede Danmark, Forlaget Epsilon 2022