Forsyning og renovation

Bredbånd – Fibia
Bredbånd – YouSee
El – Andel (tidligere SEAS/NVE)
Genbrugspladser – ARGO
Renovation – Stevns kommune
Sorteringsvejledning – Stevns kommune
Rottebekæmpelse – Stevns kommune
Spildevand – KLAR Forsyning
Vand – Strøby Egede vandværk
Anmeldelse til Stevns kommune af vejskader, væltede træer, oversvømmelse m.v.