Forsyning og renovation

Hjælp til affaldssortering
Stevns kommune benytter en app, Perfect Waste, som kan hjælpe med at sortere affaldet korrekt. Med app’en kan du kan scanne stregkoden på et produkt for at få vejledning om, hvor emballagen skal hen. Du kan også søge på affaldstyper for at få hjælp til sorteringen. I app’en kan du også følge med i, hvornår dine affaldsbeholdere bliver tømt, få svar på spørgsmål, modtage beskeder om affaldsordningen og finde telefonnummeret til renovationsselskabet. Hent app’en via nedenstående link.

Giv et praj
Hvis du genereres af huller i vej, fortov eller cykelsti, støder på et væltet træ, irriteres over affald, der flyder, eller graffiti, der sviner, så giv kommunen et praj med Giv et praj app’en. Både Stevns kommune og mange andre kommuner modtager meldinger fra app’en, der både sender oplysninger om sted, billede af skaden og din meddelelse til den kommune, hvor du støder ind i problemet. Hent app’en via nedenstående link.