Vedtægter og regler

Her kan du orientere dig i Grundejerforeningen Lemgaardens vedtægter, ordensforskrift, forretningsorden og persondataregler. Du kan også finde deklarationer, fredningsbestemmelser og andre servitutter, der er gældende for foreningens område. Endvidere finder du links til gældende kommuneplan, gældende lokalplan,  diverse sommerhusregler, sejladsregler, regler for ophold på strand, regler for fortidsmindebeskyttelse og meget mere.

Lemgaardens referater fra bestyrelsemøder, dokumenter fra generalforsamlinger og andet materiale fra foreningen finder du under Dokumenter
Kommunale og andre offentlige forslag, rapporter og oplæg samt Lemgaardens bemærkninger hertil finder du ligeledes under Dokumenter.

Grundejerforeningen Lemgaarden lægger relevante dokumenter på foreningens datalager (One Drive) i skyen. Du kan se dokumenterne i One Drive Boksen nedenfor. Nu du klikker på et dokument i One Drive Boksen åbnes Stifinder/Finder på din computer, så kan du kan beslutte, hvor dokumentet skal gemmes, og hvilket navn dokumentet skal have. Når du har besluttet dette, og klikker på GEM, så overføres (downloades) dokumentet til din computer. Du kan nu se dokumentnavnet nederst i din browser, hvor du kan klikke på på dokumentet for at læse eller printe det.
Du kan læse mere om faciliteterne i One Drive Boksen i bunden af denne side.

Links til eksterne oplysninger

Kommuneplan Stevns kommune (2021 – 2033) Planen revideres hvert fjerde år
Gældende lokalplan 5-03 (1998)
Forslag til tillæg til lokalplanerne 5-03 og 5-04 – referat fra PMT udvalget 10. marts 2020 – ikke vedtaget
Planloven
Bygningsreglementet
Grafisk oversigt over reglerne i hegnslovlovgivningen
Lov om sommerhuse
Regler, vejledning og praksis om sommerhusbrug og udlejning – Erhvervsstyrelsen
Reglerne for beboelse af sommerhuse – Oversigtsartikel fra Bolius
Regler for vandscootere – minimum 300 meter fra kysten – vandscooterbekendtgørelsen
Sejladsregler Køge bugt – Midt- og Vestsjællands Politi
Regler for adgang til strandarealer – Miljøstyrelsen
Regler om fortidsmindebeskyttelse – Miljøstyrelsen
Kortudsnit med mulighed for at vise matrikelnumre, husnumre, højdekurver m.v.
Kort med mulighed for at vise fortidsmindebeskyttelses forhold
Danmarks Miljøportal – data om miljø, natur, forurening, planlægning m.v. – vist via kort
Klimatilpasning – portal med diverse information, herunder kort, der viser risikozoner
Kystdirektoratets Kystplanlægger med detaildata og strategier for alle kystområder

Vejledning til One Drive Boksen
One Drive Boksen er hjemmesidens forbindelse til de dokumenter, der opbevares i skyen. Med brugen af One Drive kan grundejerforeningen direkte fra en computer via stifinder gemme et dokument i skyen, og så snart dokumentet er gemt, kan det ses på lemgaarden.dk.
Der skal ikke kodes eller benyttes særlige værktøjer. Et referat, et høringssvar eller et nyhedsbrev er i luften med et tastetryk.

Navigation og organisering

Navigationen i One Drive Boksen svarer til den Stifinder, du kender fra en Windows computer eller den Finder, du kender fra en Mac computer.

 • Du kan klikke på en mappe, så åbnes undermapperne.
 • Du kan klikke videre gennem undermapperne, så finder du filerne.
 • På de øverste niveauer i One Drive Boksen er mapperne ofte organiseret med et tal i begyndelsen, det benyttes til at sikre en fast rækkefølge, når der kommer nye mapper.
 • I niveauerne derunder benyttes enten en alfabetisk rækkefølge eller en rækkefølge baseret på årstal, f.eks. kan en samling af dokumenter over en længere årrække i en konkret sag (i en mappe) være forsynet med årstal i begyndelsen af de enkelte filnavne.

Søgning
Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre i One Drive Boksen, og skriv hvad du vil søge efter.

 • Du kan søge i alle mapper i One Drive Boksen på en gang.
 • Du kan vælge en mappe først, så søger du i den og alle undermapper – eller du kan gå længere ned.
 • Du kan skrive flere ord i søgefeltet, så søges der på den samlede ordstreng – ikke de enkelte ord.
 • Du skal være opmærksom på, at scannet materiale ikke er søgbart.

Vise, gemme og printe
Når du klikker på et dokument i One Drive Boksen, så overføres det til din computer, hvor du kan vælge at printe dokumentet, gemme det i andre mapper eller sende det til andre andre.

Andre oplysninger om One Drive Boksen

 • I menulinjen over One Drive boksen findes der yderst til højre forskellige muligheder for at søge, sortere, vise og opdatere One Drive Boksen.
 • Den dato, der vises på et dokument i One Drive Boksen er den dato, hvor dokumentet er lagt på One drive. Dokumentets oprindelige dato fremgår af selve dokumentet.
 • Du kan ikke linke til One Drive Boksens enkelte mapper og dokumenter. Hvis du vil lave et link til et dokument, så benyt teksten i browserens søgefelt, som giver et link til det sted på hjemmesiden, hvor One Drive Boksen findes. Herefter må modtageren af linket selv navigere gennem One Drive Boksen. Du kan eventuelt beskrive det i forbindelse med linket.
 • Det forventes, at One Drive Boksen senere udbygges med en funktion, så der kan linkes direkte til det enkelte dokument.