Vedtægter og regler

Her kan du orientere dig i Grundejerforeningen Lemgaardens vedtægter, ordensforskrift, forretningsorden og persondataregler. Du kan også finde deklarationer, fredningsbestemmelser og andre servitutter, der er gældende for foreningens område. Endvidere finder du gældende kommuneplan, gældende lokalplan,  diverse sommerhusregler, sejladsregler, regler for ophold på strand og regler for fortidsmindebeskyttelse.

Her kan du klikke til en enkelt side med Oversigt over reglerne for byggeri, hegning og anlæg i Grundejerforeningen Lemgaardens område.

Lemgaardens referater fra bestyrelsemøder, dokumenter fra generalforsamlinger og andet materiale fra foreningen finder du under Dokumenter
Kommunale og andre offentlige forslag, rapporter og oplæg samt Lemgaardens bemærkninger hertil finder du ligeledes under Dokumenter.

Grundejerforeningen Lemgaarden lægger relevante dokumenter på foreningens datalager i skyen. Når du vælger et dokument på hjemmesiden, hentes den nyeste udgave fra datalageret.

Mapperne med dokumenter er søgbare. Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre. Du skal være opmærksom på, at en mindre af del af materialet er scannet og således ikke er søgbart. Hvis du vil vende tilbage til den aktuelle dokumentmappe, når du har læst et dokument, så klik på lukke-ikonet (krydset) øverst til venstre.
Hvis du vil udskrive et dokument, så skal du klikke på pilen øverst til højre i billedet med dokumentet (når du fører musen over, ser du teksten “Pop ud”). Når du har gjort det, ser du en ny version af dokumentet, og du kan klikke på printer-ikonet øverst til højre for at udskrive.

Du kan komme ud for, at et dokument ikke vises, når du klikker på det. I stedet får du en fejlmeddelelse. Løsningen er at være tålmodig og fortsætte med at klikke på dokumentet.

Du kan ikke benytte browserens piletaster til navigere i dokument oversigten.

Under oversigten med Lemgaardens vedtægter og regler finder du eksterne links til regler fra kommunen og andre myndigheder. Sådanne dokumenter hentes så vidt muligt  via links, så det altid er kommunens eller myndighedens seneste udgave af dokumentet, der vises. Der er dog en del (oftest ældre kommunale) dokumenter, det har været nødvendigt at overføre til foreningens datalager i skyen. Det skyldes, at myndigheden ændrer på placeringen af dokumenter, ikke har gjort dokumenterne fra tidligere myndigheder tilgængelige eller at dokumenterne ikke findes i elektronisk form, så det været nødvendigt at scanne dem. Sådanne dokumenter finder du under menupunktet Dokumenter.

Kommuneplan Stevns kommune (2017)
Gældende lokalplan 5-03 (1998)
Planloven
Bygningsreglementet
Grafisk oversigt over reglerne i hegnslovlovgivningen
Lov om sommerhuse
Regler, vejledning og praksis om sommerhusbrug og udlejning – Erhvervsstyrelsen
Reglerne for beboelse af sommerhuse – Oversigtsartikel fra Bolius
Sejladsregler Køge bugt – Midt- og Vestsjællands Politi
Regler for adgang til strandarealer – Miljøstyrelsen
Regler om fortidsmindebeskyttelse – Miljøstyrelsen
Kortudsnit med mulighed for at vise matrikelnumre, husnumre, højdekurver m.v.
Kort med mulighed for at vise fortidsmindebeskyttelses forhold
Danmarks Miljøportal – data om miljø, natur, forurening, planlægning m.v. – vist via kort