Medlemsliste

Fritidshusejerforeningen er i henhold EU’s regler for persondata forpligtet til at be-skytte oplysninger om medlemmernes adressedata. Hvis du har valgt, at Fritids-husejerforeningens øvrige medlemmer skal have adgang til dine adressedata, skal du have tilkendegivet dette for foreningen. Det sker normalt ved indmeldelse i foreningen.
Fritidshusejerforeningen kan, såfremt sådan tilkendegivelse foreligger, videregive disse data til foreningens øvrige medlemmer.
Du kan se de øvrige medlemmers adressedata på denne side med brug af dit log in til fritidshusejerforeningen.dk.

Modulet kan ikke gengives, da det ønskede indhold ikke (længere) er tilgængeligt. Kontakt administratoren for at få adgang.