Indlæser Begivenheder

Kære Grundejerforeninger ved Strøby Egede og Strøby Ladeplads
Stevns Kommune inviterer til to onlinemøder om risikoen for oversvømmelse og behovet for kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

  • Møde 1: onsdag den 3. marts 2021 kl. 19:00-20:00 – med fokus på risikoen for oversvømmelse, klimaforandringer og havets påvirkning (erosion) af kysten.
  • Møde 2: onsdag den 10. marts 2021 kl. 19:00-20:00 – med fokus på hvordan man kan beskytte kysten med korrekt udført skråningsbeskyttelse og med fælles løsninger.

Sted
Digitale informationsmøder på Facebook. Begge møder sendes som live-begivenheder.
Link til mødet: https://www.facebook.com/StevnsKommune/posts/3994469383949790

Bent Hummelmose
Kyst- og klimamedarbejder
Stevns Kommune