Indlæser Begivenheder

Invitation til møde om Vandet i Strøby Egede

 

Den 27. oktober kl. 17.00 – 18.00

Fælleshuset Strøby Egede

Kystvejen 7B

4600 Køge

 

Kære Johs Chr. Johansen, Grundejerforeningen Lemgaarden

På vegne af Stevns Kommune inviterer vi dig, eller én anden repræsentant for din grundejerforening, til et møde om fremtiden i Strøby Egede. Vi vil meget gerne høre din mening om risikoen for oversvømmelse og kysterosion, og hvordan kystsikring kan indtænkes i byudviklingen og det rekreative miljø I Strøby Egede. Hvad er problemet? Hvad skal der gøres ved det? Hvordan skal byen udvikle sig i fremtiden, og hvordan skal den tilpasses til det stigende vand? Hvilke forslag har du?

Teknologirådet bistår Stevns Kommune med borgerprocessen i det Realdania-støttede projekt ”Vandet i Strøby Egede”, som handler om byens udvikling og kystbeskyttelse af Strøby Egede. I kan læse mere om projektet på Stevns Kommunes hjemmeside:  https://stevns.dk/borger/affald-miljoe/stroeby-egede-og-vandet

Først inviterer vi dig, sammen med repræsentanter for andre grundejerforeninger, til møde i en fokusgruppe. Der vil vi lytte til jer og stille spørgsmål. Ud fra jeres holdninger, meninger og forslag sammenholdt med tidligere rapporter og beregninger vil vi skrive 3-4 forskellige scenarier om fremtiden. Hvad vil der mon ske, hvis man gør det her med klimatilpasningen og byudviklingen på den ene, den anden, den tredje eller den fjerde måde?

Dernæst samler vi et repræsentativt udvalg af de mennesker, der har interesser på området, til et scenarieværksted. De skal gå videre med ideer og visioner og udvikle mere konkrete forslag til løsninger og handleplaner. Scenarieværkstedet bliver den 28. november 2021

Så kommer eksperterne ind i billedet. Et team af rådgivere vil vurdere forslagene i forhold til de tekniske muligheder, natur og miljø, byplan og byudvikling, økonomi, jura, mm. Rådgiverteamet består af Schønherr, WPS, Natour, Schønherr Fonden Teknologirådet og Realise.
Schønherr
har rollen som totalrådgiver på områderne arkitektur, landskab- og byplanlægning. WSP dækker alle ingeniørdisciplinernes fagområder: natur, naturværdier, marin natur, kystmorfologi, sandfodring, fredninger og myndighedsforhold, havne-, kyst-, sluse- og dige konstruktioner, beredskabsløsninger, hydraulisk viden og model kompetencer, samt trafikplanlægning. Natour Aps deler ansvaret for kvalitetssikring med WPS. Fonden Teknologrådet har ansvaret for at gennemføre borger- og interessentinddragelsesprocessen. Realise står for at sikre afdækning cost-benefit i løsningerne, samt afdække mulige realiserbare finansieringsmodeller.

’Men borgerne bliver ikke koblet af. I marts 2022 bliver et stort antal repræsentativt udvalgte borgere fra området samlet til et heldagsmøde. Det bliver et borgertopmøde, hvor repræsentanter for alle, der bor i Strøby Egede, får lejlighed til at drøfte de forskellige muligheder med hinanden og prioritere en række løsningsforslag. Borgertopmødet er som udgangspunkt åbent for alle, men hvis interessen viser sig at overgå kapaciteten, vil vi udvælge en repræsentativ gruppe af borgere.

De prioriterede løsningsforslag vil indgå i en samlet vision og strategi (udviklingsplan) for Strøby Egedes møde med vandet. Strategien forventes at blive sendt i offentlig høring i løbet af efteråret 2022.

Hvis I har nogle konkrete spørgsmål vedrørende projektet til Stevns Kommune, så kan I kontakte Kyst- og klimamedarbejder Bent Hummelmose på mail benthumm@stevns.dk.

Mht. tilmelding til fokusgruppe interviewet, så kan du tilmelde dig ved at besvare denne mail senest to dag før mødet.

Vi håber at se dig.

Venlig hilsen

Pernille Martiny Modvig

Projektleder, Teknologirådet